Strasbourg
   
| Strasbourg | Strasbourg történelme | Európai Uniós Intézményei | Strasbourg látnivalói | Galéria | Térkép |
Európai Uniós Intézményei

vilagvarosai.hu on Facebook


A városban több európai közösségi intézménynek is van székhelye:

• Európai Parlament

• Európai Tanács

• Európai Ombudsman

• Eurokorps


Európai Parlament

Europai Parlament

Európai Parlament (Foto: Didier B (Sam67fr))


Az Európai Parlament (EP) az Európai Unió (EU) parlamentális testülete, amelyet az EU állampolgárai közvetlenül választanak öt éves időtartamra. A Miniszterek Tanácsával együtt alkotja az EU törvényhozói hatalmi ágát. Két helyen ülésezik, Brüsszelben és Strasbourgban.

Europai Parlament

Európai Parlament (Foto: Jonathan M)


Az Európai Parlament nem alkothat önállóan törvényt, de módosíthatja vagy megvétózhatja azokat számos politikai területen. Bizonyos területeken tanácskozási joga van. Az EP felügyeli az Európai Bizottság munkáját, jóváhagyja a testület kinevezését és bizalmatlansági szavazással visszahívhatja. Ellenőrzi az EU költségvetését is. Az EP képviselői helyeinek felosztása nem csupán a tagállamok népessége alapján történik, a kisebb államok ennél több képviselőt küldhetnek, hogy megfelelően legyenek képviselve.

Europai Parlament

Európai Parlament (Foto: Arminia (Diskussion | Beiträge))


Más európai szervezetektől eltérően az Európai Parlament az egyetlen, amelyet közvetlenül választanak és törvényhozói joga van.


Az európai ombudsman

A strasbourgi székhelyű európai ombudsman az Európai Unió állampolgárainak és jogi személyeinek nyújt jogi segítséget azáltal, hogy a közösségi szervek eljárásával kapcsolatos panaszaikat kivizsgálja, és segít a probléma tisztázásában. Megegyezés hiányában javaslatot tehet a kifogásolt szerv számára, és amennyiben ez sem vezet eredményre, jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez.

Az európai ombudsman hivatalához annak felállítása óta óriási mennyiségű panasz érkezett be, ezek jó részének vizsgálatával kézzelfogható eredményt sikerült elérnie. Az ombudsman működése jelentős mértékben hozzájárult az Európai Unió demokratikusabbá tételéhez, az átláthatóság és a "polgárközeli Európa" elvének megvalósulához.


Európa Tanács

Europa Tanacs tagjai

Az Európa Tanács tagjai (Foto: GrîleGarîle)


Az Európa Tanács egy regionális nemzetközi szervezet, amelynek székhelye Strasbourg. Jelenleg 47 tagja van, de nyitva áll bármely olyan európai állam előtt, amely elfogadja a jogállamiság intézményét és garantálja állampolgárai számára az alapvető szabadság és emberi jogokat. A Tanács egyik legfontosabb eredménye az Emberi Jogok Európai Egyezményének 1950-es elfogadása volt. Ennek keretében állították fel az Emberi Jogok Európai Bíróságát, amely az emberi jogok legfőbb európai bírói fóruma. Az Európa Tanács laza, kormányközi együttműködés keretében jött létre, és (szemben az Európai Tanáccsal és az Európai Unió Tanácsával) nem az Európai Unió intézménye. Létrejötte Winston Churchill a Zürichi Egyetemen 1946. szeptember 19-én elmondott beszédében az Amerikai Egyesült Államok mintájára létrehozandó „Európai Egyesült Államok” megalakítását szorgalmazta. Ezt látta a legjobb eszköznek arra, hogy a II. világháborúhoz hasonló háború ismételt kitörése megakadályozható legyen. Ilyen szoros együttműködést ekkor még nem sikerült kialakítani, de 1949. május 5-én, Londonban 10 állam aláírta a londoni szerződést, melynek keretében megalakult az Európa Tanács.

Céljai

• a vitás kérdések tárgyalásos rendezése,

• a második világháború utáni újjáépítés lebonyolítása,

• az emberi jogok védelme,

• az emberibb munkakörülmények kialakítása,

• a természeti kincsek közös védelme és hasznosítása.
Impresszum és kapcsolat - Impressum and contact